Niet alleen de cliënt, maar ook de omgeving is voor ons belangrijk

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure  Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2023 bij één centrale ZZRJ voordeur, met een verwijzing van de gemeentelijke toegang, jeugdarts of huisarts. Achter onze voordeur werken

Lees meer >>

Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd

‘Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd’ ‘Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd’ biedt laagdrempelige jeugdhulp Zeeuwse jeugdhulpaanbieders bundelen krachten voor best passende zorg Om jeugdigen en gezinnen direct de

Lees meer >>

Kiek kijkt verder

Kiek kijkt naar wie jij bent als persoon. We kijken naar jou én je omgeving. De focus ligt dus niet alleen op de zorgen die je hebt. We werken ook aan het vergroten van je (draag)kracht en dat van het gezin waarin je leeft. Daarmee kunnen we samen de moeilijkheden aanpakken. En daarnaast kijken we vanuit een integrale visie. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken welke leefstijlveranderingen een positieve invloed op je gezondheid en welzijn hebben. Je kunt bij Kiek terecht voor diverse behandelingen en onderzoeken bij verschillende ontwikkelingsproblemen en psychische klachten.

Wanneer je bij Kiek komt, start onze gezamenlijke reis. We gaan met elkaar in verbinding. De behandelaar gaat naast jou en je gezin staan en streeft ernaar om je te begeleiden uit de situatie waarin jij bent vastgelopen. Zo nodig betrekt de behandelaar ook andere mensen bij de reis. Bijvoorbeeld je school, of andere hulpverleners. De behandelaar doet dit nooit zonder jouw toestemming of medeweten. We vinden het belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen. We besteden veel aandacht aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de communicatie tussen mensen is.

De reis duurt gemiddeld 9 maanden. Soms is die korter, soms ook langer. Kiek vindt duurzaamheid belangrijk, wat betekent dat we als doel hebben dat je langdurig profijt hebt van de behandeling, ook lang nadat die is afgesloten.

Wij zijn een ambulante praktijk, dit houdt in dat crisisgevoelige aanmeldingen worden doorverwezen.