‘Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd’

‘Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd’ biedt laagdrempelige jeugdhulp

Zeeuwse jeugdhulpaanbieders bundelen krachten voor best passende zorg
Om jeugdigen en gezinnen direct de juiste hulp te kunnen bieden, gaan de jeugdhulpaanbieders Agathos, Educonsult, Kiek!, Klaver4 en Timon samenwerken binnen ‘Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd’ (ZZRJ). Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt een breed palet aan expertise; onder meer jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en zorg op school. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen bij wie opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaan, kunnen voortaan terecht bij één loket.

ZZRJ geeft vorm aan een lang gekoesterde wens om de jeugdhulp in Zeeland efficiënter aan te pakken en nauwer samen te werken met experts op verschillende vakgebieden. Het leidende principe binnen het samenwerkingsverband is ‘het kan wél!’. “Als het lijkt dat een hulpvraag niet binnen het bestaande aanbod past, puzzelen we net zo lang door tot we een passende oplossing vinden,” aldus Christa Lubben, innovatieadviseur bij Agathos, een van de samenwerkingspartners. “Het voordeel voor de hulpvrager is dat hij dankzij ons brede aanbod niet hoeft te worden doorgestuurd naar een andere organisatie.”

De jeugdige en het gezin en hun mogelijkheden staan centraal. Het centrale aanmeldteam maakt samen met hen een keuze voor de best passende zorg in hun specifieke geval. Een intern expertteam kan adviseren bij complexe problematiek.

Dezelfde behandelaar

Vanzelfsprekend is het belangrijk om de overgang 18-/18+ soepel te laten verlopen. Daarom is het zó geregeld dat dezelfde behandelaar betrokken kan blijven. Ook zorgt deze samenwerking voor kortere wachtlijsten.

In het digitale dossier van Samen1Plan kunnen hulpverleners met toestemming van de jeugdige onderling gegevens delen. Jeugdigen en ouders kunnen de gegevens inzien en houden zo de regie over hun eigen plan van aanpak.

Identiteit

Binnen ZZRJ is oog voor de identiteit; een deel van de aanbieders heeft een christelijke identiteit, wat van grote meerwaarde kan zijn bij de behandeling van jeugdigen en gezinnen met een dergelijke achtergrond.

Blijven ontwikkelen

ZZRJ wil een lerend netwerk zijn. Scholing, kennisuitwisseling, intervisie zijn dan ook belangrijke uitgangspunten. Dit wordt niet alleen georganiseerd met de samenwerkingspartners; ook externe partijen, zoals HZ University of Applied Sciences en de Christelijke Hogeschool Ede, worden hierbij betrokken.

Partners

Binnen het verband zijn diverse partijen als onderaannemer aangesloten. Een complete lijst met aanbieders en hun verschillende diensten staat op www.zeeuwsezorgrondomjeugd.nl