Joëlle Grootveld nieuwe Directeur Zorg

Joëlle Grootveld is nieuwe directeur zorg bij Kiek.

 

Per 1 juli is Joëlle Grootveld benoemd tot directeur zorg bij Kiek (Psychologie en Psychiatrie voor Kind-, Jeugd en Jongvolwassenen). De directie van Kiek is hiermee uitgebreid van een éénkoppige naar een tweekoppige, duale directie, bestaande uit de directeur bedrijfsvoering (Eva van den Dries-Wisse) en de directeur zorg.

Joëlle is sinds 2010 kinder- en jeugd psychiater en sinds 2019 in dienst binnen Kiek. Daarvoor heeft ze gewerkt bij GGZ Westelijk Noord-Brabant en eerder ook bij Emergis K&J. Haar opleiding deed ze bij GGZ WNB, Erasmus MC en Yulius.

Vertrouwen in de toekomst

Kiek is blij met haar komst als directeur en verwacht dat zij met haar integrale visie de zorg binnen Kiek verder kan ontwikkelen. Eva van den Dries-Wisse, bestuurder bij Kiek: ”Ik ben heel blij met de komst van Joëlle. En niet alleen ik, maar ik spreek ook namens de Kiek medewerkers, de Raad van Toezicht en samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd, waar Kiek onderdeel van uitmaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Joëlle de kwalitatieve groei gaan realiseren die we als kleine maar ambitieuze GGZ instelling voor ogen hebben. Ik kijk ontzettend uit naar de toekomst en naar een prettige samenwerking.”

Joëlle over haar nieuwe functie

“Ik werk nu ruim een jaar binnen Kiek en vind het een prettige kleinschalige organisatie met gedreven en enthousiaste medewerkers. Het is fijn om samen de organisatie verder door te kunnen ontwikkelen qua professionaliteit en voor cliënten en ouders kwalitatief hoogwaardige GGZ zorg neer te kunnen zetten. Ik werk hierbij vanuit een integrale visie, waarbij de mens ‘als geheel’ wordt beschouwd. Ook vind ik het heel belangrijk het systeem intensief bij diagnostiek en behandeling te betrekken.”

Over Kiek

Kiek biedt kleinschalige, klantvriendelijke gespecialiseerde GGZ aan een doelgroep van 0 tot 30 jaar, met een systemische en integrale aanpak, en een focus op het proces en de veranderwensen van de cliënt in plaats van een focus op diagnoses. Kiek heeft een divers behandelaanbod, en levert een hoge mate van persoonlijk maatwerk en multidisciplinariteit in complexe casussen. Wij werken vanuit de gedachte dat elke cliënt uniek is en dat het individu zijn of haar klachten en problemen nooit alleen heeft.