Vacature Lid Raad van Commissarissen bij Kiek Zeeland

Kiek Zeeland is een GGZ instelling met een vestiging in Middelburg en Goes, die specialistische ambulante geestelijke gezondheidszorg biedt aan kinderen en (jong)volwassenen tot 30 jaar binnen het samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd. Kenmerkend voor Kiek is dat wij de sociale omgeving – gezin, familie of belangrijke anderen – bij de behandeling en herstel betrekken. Daarnaast heeft Kiek een focus op trauma en hechting binnen gezinnen, maar is tevens een breed scala aan (vaak complexe) hulpvragen welkom bij ons. Wij werken graag en veelvuldig samen binnen een integraal netwerk met diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en andere disciplines.

Door de relatieve kleinschaligheid van onze twee vestigingen zijn we goed en laagdrempelig bereikbaar voor zowel patiënten als verwijzers. Ook zijn de lijnen onder collega’s en met andere professionals met wie wij samenwerken kort. Bij Kiek werken betrokken en enthousiaste psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen (i.o.), een klinisch psycholoog, een K&J psychiater (tevens directeur behandelzaken), een speltherapeut, een systeemtherapeut en een integraal therapeut in een goede onderlinge sfeer met elkaar, en met de directeur bedrijfsvoering en de ondersteuning samen.

De Raad van Commissarissen van Kiek bestaat momenteel uit drie personen. Als gevolg van het vertrek van één van de leden RvC per 1 oktober 2021, en het aankomende vertrek van één van de leden medio 2022, zoekt de RvC twee nieuwe leden. Beide leden vertrekken vanwege het verstrijken van maximale zittingstermijn.

Eén vertrekkend lid heeft een bestuurlijke zorgachtergrond en één lid heeft een financiële achtergrond. De commissaris die aanblijft heeft een bestuurlijke zorgachtergrond.

Ter vervanging zoeken wij kandidaten met een financiëel-economische achtergrond, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of de financiële sector (vacature 1), en kandidaten met een politiek-bestuurlijke, juridische en/of wetenschappelijke achtergrond (vacature 2).

De huidige RvC valt te omschrijven als een open en samenwerkingsgerichte raad. Er is een balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Er is een goede verstandhouding tussen de RvC en de raad van bestuur, waarbij termen als ‘vertrouwen’ en ‘positief kritisch volgend’ kenmerkend zijn. Het streven is om in een nieuwe raad die lijn voort te zetten.

Met inachtneming van de Zorgbrede Governance Code Zorg 2017 en naar model van de eisen en competenties die door de NVTZ zijn geformuleerd, is de RvC met name belast met het toezicht houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast staat de RvC de raad van bestuur met raad terzijde.

 

Functievereisten

 

Profiel

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvC kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvC als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvC vertegenwoordigen. De leden van de RvC zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over de brede context en alle aspecten van het toezicht.

 

Verdere uitgangspunten voor de RvC als geheel zijn:

 • Affiniteit met en betrokkenheid met de doelgroep en doelstellingen van Kiek Zeeland
 • Algemene toezichthoudende kwaliteiten.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder terzijde te staan.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kiek stellen.
 • Reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren.
 • Het vermogen om vanuit helikopterview ontwikkelingen te analyseren.
 • Betrokkenheid, beschikbaarheid en flexibiliteit.
 • Handelen en naar buiten treden als team.

 

Voor vacature 1 zijn de volgende aanvullende criteria van belang:

 • Kennis van de financieringsstructuren binnen de zorg.
 • Ervaring met (of opleiding in) financieel bestuur.
 • Bereidheid die kennis en ervaring actief in te zetten en bij te houden

 

Voor vacature 2 zijn de volgende aanvullende criteria van belang:

 • Kennis van de ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Ervaring met organisatiebestuur, werkgeverschap
 • Kennis van wetenschap, openbaar bestuur, rechten en/of politiek
 • Bereidheid die kennis en ervaring actief in te zetten en bij te houden

 

Honorering

De honorering is gebaseerd op richtlijnen van de NVTZ.


Procedure

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met CV via de website te versturen

 

Reacties/informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eva van den Dries – Wisse, directeur bedrijfsvoering, bereikbaar via 0118-625556.

Is je interesse gewekt? Solliciteer dan snel middels een e-mail met CV en sollicitatiebrief naar eva.vandendries@kiekzeeland.nl