Er zijn periodes in het leven dat kinderen, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. Het is soms niet eenvoudig daar zelf verandering in te brengen. De stap naar een psycholoog lijkt groot, maar als die stap eenmaal gezet is kan er in korte tijd heel wat veranderen. We horen ouders vaak verzuchten: "hadden we dit maar eerder gedaan".

Klachten die wij vaak van ouders horen zijn onder andere:

 • Gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, agressief gedrag
 • Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
 • Angsten
 • Terugtrekken uit het sociale contact
 •  Slaapproblemen
 • Bedplassen
 • Opvoedingsproblemen
 • Adoptieproblematiek
 • Gepest worden

Jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd of op het MBO/HBO of universiteit bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma of aankomende persoonlijkheidsproblematiek. Dit uit zich onder andere in:

 • Eenzaamheid of onbereikbaarheid
 • Terugtrekken uit het sociale contact
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • Uit evenwicht zijn
 • Angsten
 • Experimenteren met drugs, drank, gokken
 • Spijbelen
 • Weglopen
 • Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
 • Studievertraging of drop-out
 • Stelen
 • Agressie
 • Dwangmatigheid

Voor al deze klachten is er een passende behandeling mogelijk, waarbij het kind/jongere, de ouders en/of het gehele gezin worden betrokken. Voor informatie betreffende de verschillende behandelmethode kunt in het hoofdmenu op behandelingen klikken.

Ook is het mogelijk dat er voorafgaande aan een eventuele behandeling onderzoek wordt verricht, zodat er een beter beeld ontstaat van het algemeen functioneren van het kind. Ook kan er alleen een onderzoeksvraag zijn, zonder behandeling. Meer informatie over onderzoeksmogelijkheden kunt u terug vinden in het hoofdmenu onder onderzoek. Welk beleid er wordt gekozen wordt samen met u bepaald tijdens de intake- en kennismakingsgesprekken, zodat wij u en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen.