Kijk hier voor de actuele wachttijden.

 

U hebt besloten uzelf of uw kind aan te melden bij Kiek!

Daarvoor is een "goede" verwijsbrief van de huisarts, kinderarts, ggd/jeugd-arts, psychiater, Jeugdzorg of de gemeente (het Centrum voor Jeugd en Gezin) nodig. 

Een goede verwijsbrief moet voldoen aan een aantal regels:

  • er moet in staan "specialistische GGZ" of "SGGZ" (voorheen 2e lijn).
  • er moet een korte omschrijving van de aanmeldklachten in staan.
  • moet voorzien zijn van handtekening huisarts, datum en evt. stempel.

Op het moment dat een verwijsbrief door de arts is afgegeven, kan de aanmelding gedaan worden via het digitale aanmeldformulier

Let op: indien u niet binnen enkele minuten na het verzenden van het aanmeldformulier een email ontvangt dat uw aanmeldformulier in goede orde is ontvangen, is deze niet goed verwerkt op onze website. Vul dan opnieuw het aanmeldformulier in, of neem contact op met ons secretariaat

Om een goede inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en de daaraan gekoppelde behandelduur, vragen wij het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Vanzelfsprekend zal tijdens de eerste gesprekken uitgebreid worden ingegaan op deze informatie.

Bij aanmelding van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) moeten  beide ouders (met gezag) toestemming geven voor de aanmelding.

 

Zijn er nu al vragen of is er hulp nodig bij het invullen van de formulieren, dan helpen wij graag. Zie onze contactpagina voor contactgegevens en openingstijden.

> Ga naar het aanmeldformulier