Aanmeldformulier

Aanmelden

Om uzelf of uw kind aan te melden bij Kiek, is een “goede” verwijsbrief nodig, die afgegeven moet worden door de huisarts, kinderarts, ggd/jeugd-arts, psychiater, Jeugdzorg of de gemeente (het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Een goede verwijsbrief moet voldoen aan een aantal regels:

  • Er moet in staan “specialistische GGZ” of “SGGZ” (voorheen 2e lijn);
  • De brief moet een korte omschrijving van de aanmeldklachten bevatten;
  • De brief moet voorzien zijn van handtekening huisarts, datum en evt. stempel.

Het formulier

Op het moment dat een verwijsbrief door de zorgprofessional is afgegeven, kan de aanmelding ingediend worden via het digitale aanmeldformulier

Om een goede inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en de daaraan gekoppelde behandelduur, vragen wij het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Bij aanmelding van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) moeten beide ouders (met gezag) toestemming geven voor de aanmelding.

Zijn er nu al vragen of is er hulp nodig bij het invullen van de formulieren, dan helpen wij graag. Zie onze contactpagina voor contactgegevens en openingstijden.

Let op: Indien u niet binnen enkele minuten na het verzenden van het aanmeldformulier een e-mail ontvangt dat uw aanmeldformulier in goede orde is ontvangen, is deze niet goed verwerkt op onze website. Vul dan opnieuw het aanmeldformulier in, of neem contact op met ons secretariaat.

Vragen over het aanmelden bij Kiek?