Aanmeldformulier

Voor aanmeldingen voor personen jonger dan 18 jaar werken wij samen met Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ) .

Heb je al met onze screener gesproken en kom je bij Kiek in behandeling?
Klik dan op deze link: Aanmeldformulier.

Op het moment dat een verwijsbrief door de zorgprofessional is afgegeven, kan de aanmelding ingediend worden via het digitale aanmeldformulier

Om een goede inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en de daaraan gekoppelde behandelduur, vragen wij het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Bij aanmelding van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) moeten beide ouders (met gezag) toestemming geven voor de aanmelding.

Zijn er nu al vragen of is er hulp nodig bij het invullen van de formulieren, dan helpen wij graag. Zie onze contactpagina voor contactgegevens en openingstijden.

Let op: Indien u niet binnen enkele minuten na het verzenden van het aanmeldformulier een e-mail ontvangt dat uw aanmeldformulier in goede orde is ontvangen, is deze niet goed verwerkt op onze website. Vul dan opnieuw het aanmeldformulier in, of neem contact op met ons secretariaat.

Je kunt bij ons terecht als je complexe psychische en/of psychiatrische problemen hebt. We vinden het belangrijk dat jouw hulpvraag aansluit bij onze uitgangspunten. Dit betekent dat we een breed perspectief hebben op klachten en gezondheid en dat we de therapeutische relatie (het samen aangaan van verbinding) en het betrekken van jouw omgeving en netwerk heel belangrijk vinden.

Bij twijfel of Kiek past bij je hulpvraag of de vraag voor uw kind, neem gerust telefonisch contact op om te overleggen met één van de mensen van het aanmeldteam.

Het kan zijn dat een andere zorgaanbieder beter past bij de hulpvraag. Dan is er vaak passende hulp te vinden binnen ons samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ). Anders kijken wij ook naar samenwerkingspartners buiten ZZRJ. Samen met jou vinden we dan de beste combinatie.

Voor verwijzers

Wij zijn een instelling voor Specialistische GGZ. Mensen van tussen 4 en 30 jaar kunnen bij ons worden aangemeld als zij vastlopen op twee of meer levensgebieden, als de problematiek meervoudig is, en als dit met minder specialistische hulp niet kan worden doorbroken.

Kiek heeft grenzen ten aanzien van de mogelijkheden tot behandeling en diagnostiek. Mensen met problemen waarbij ons behandelaanbod niet voldoende aansluit zijn:

  • Kinderen en jongeren die in een zeer instabiele gezinssituatie leven vanwege bijvoorbeeld een vechtscheiding tussen ouders, acute onveiligheid en/ of lopende rechtszaken
  • Mensen met een ernstige eetstoornis, ernstige mate van SOLK, verslavingsproblematiek, forensische problematiek, of psychotische klachten die op de voorgrond staan
  • Kinderen jonger dan 4 jaar
  • Onderzoek en behandeling van kinderen met dyslexie of dyscalculie
  • Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
  • Blijvende crisisgevoeligheid, bijvoorbeeld bij herhalende acute en actieve suïcidaliteit, waarvoor eerder een klinische behandelopname heeft plaatsgevonden, dan wel ambulante begeleiding in de thuissituatie passend is
  • Enkelvoudige problematiek die behandeld kan worden in de Basis GGZ of bij de POH-GGZ
  • Mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek die hiervoor specialistische behandeling nodig hebben

Als u twijfelt of de vraag voor uw cliënt passend is bij het aanbod van Kiek, bel dan gerust naar ons algemene nummer en vraag naar het aanmeldteam.

grid

Vragen over het aanmelden bij Kiek?