Wij hebben een gevarieerd behandelaanbod. Per situatie bekijken wij met welke behandeling uw kind, u als ouders, of het gezin als geheel, het beste geholpen bent. Wij proberen zoveel mogelijk "zorg op maat" te leveren.

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. We leren zo gaandeweg in ons leven hoe we ons moeten gedragen en we krijgen een beeld van anderen en de wereld om ons heen. Ons beeld kan vervormd zijn, ons denken en gedrag ook door iets wat we pas hebben meegemaakt. We raken in de problemen met onszelf en anderen.

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. De therapie is vooral gericht op het hier en nu, in plaats van op het verleden en is steeds kortdurend van opzet. Stapsgewijs wordt geleerd dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Gedragstherapie werkt heel goed bij angsten, trauma`s, depressies, fobie├źn en dwanghandelingen. Soms gaan hier negatieve ervaringen aan vooraf. Voor het verwerken van nare ervaringen combineren we gedragstherapie met EMDR. Deze therapievorm kan bij eenmalige gebeurtenissen in korte tijd een enorme verlichting van de klachten bewerkstelligen. Voor meer informatie zie www.emdr.nl. Bij complexere trauma`s neemt de behandeling vaak meer tijd in beslag.

EMDR is een behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Het kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn, een brand of een aanranding. EMDR helpt om eenmalige nare ervaringen binnen enkele sessies efficient te verwerken. Maar ook in de therapie van langdurigere nare ervaringen zoals pesterijen en kindermishandeling kan EMDR veel verlichting brengen. 

Bij ouderbegeleiding krijgt u individueel hulp en advisering over de manier waarop u het beste om kunt gaan met de problemen van uw kind. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van dagelijkse voorvallen uit de praktijk.

Soms wordt u gevraagd thuis bepaald gedrag van uw kind te registreren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de gevolgen van het probleem. Tijdens de ouderbegeleiding werken wij zo concreet en praktisch mogelijk. Wij maken daarbij graag gebruik van onze jarenlange ervaring en de tips en adviezen die wij in de gesprekken met veel verschillende ouders in de loop van de jaren verzameld hebben.

Soms ontstaan problemen binnen het gezin door de manier waarop ouders en kinderen op elkaar reageren. Ook kunnen moeilijkheden ontstaan wanneer de gezinssituatie verandert, bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte of overlijden. Tijdens de gezinsgesprekken wordt samen met de therapeut onderzocht op welke wijze ieder gezinslid kan bijdragen tot vermindering van de problemen. Een gezinsgesprek duurt ongeveer een uur tot vijf kwartier.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Kinderen en jongeren die zich in het najaar en de winter, of bij slecht weer in de zomer, vaak somber voelen, weinig zin hebben om dingen te doen, liever alleen willen zijn, en veel slapen, zouden een winterdepressie kunnen hebben. Ook vermoeidheid en prikkelbaarheid zijn bekende klachten bij zo'n seizoensafhankelijke depressie. In de kortere dagen van het jaar krijgen we minder licht in ons systeem, want het is vroeger donker en de zon schijnt minder vaak. Lichttherapie kan hierbij uitkomst bieden.