Cognitieve gedragstherapie

Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. We leren zo, gaandeweg in ons leven, hoe we ons moeten gedragen en we krijgen een beeld van de wereld om ons heen. Dit beeld, en daarmee ons denken en gedrag, kan vervormd zijn, bijvoorbeeld door iets wat we hebben meegemaakt. Wanneer dit het geval is, raken we in de problemen met onszelf en anderen.  

Doel cognitieve gedragstherapie
Soms is het moeilijk om er zelf achter te komen waarom je gespannen of bang bent. Waarom je zo opziet tegen allerlei zaken en in paniek raakt. Het is dan zaak te leren hier anders mee om te gaan. Door cognitieve gedragstherapie kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden, waardoor je zelfvertrouwen groeit en klachten minder worden. 

 

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?
Samen achterhalen we wanneer de klachten begonnen zijn en hoe ze ontstaan zijn. Daarna stellen we haalbare en meetbare doelen op, waarbij we vooral niet te hard van stapel lopen. In kleine stappen werken we naar die doelen toe. We maken hierbij gebruik van bepaalde oefeningen en huiswerkopdrachten. Over het algemeen is gedragstherapie zeer effectief en kan er in tien tot vijftien sessies veel bereikt worden. 

Cognitieve- en gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. De kern van beide methoden is te vinden op www.vgct.nl

Meer weten over cognitieve gedragstherapie?