Per 01-01-2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht, de zorg voor jongeren tot 18 jaar is niet langer de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, maar van de gemeente waar de ouder (s) ingeschreven staan.

1. Welke leeftijden vallen onder de Jeugd GGZ?

Alle leeftijden tot 18 jaar.

2. Wordt de zorg bij KIEK! Vergoed?

Ja, Wij hebben een contract met alle zeeuwsche gemeenten. De basis-ggz en specialistische ggz wordt dus volledig vergoed in 2015.

3. Wat is er nodig om bij Kiek! behandeld te kunnen worden?

Er is een verwijzing nodig van:

- een deskundige in dienst van de gemeente of
- de huisarts of
- een medisch specialist of
- de jeugdarts 

4.  Wat gebeurt er als ik, of mijn zoon of dochter, tijdens de behandeling 18 jaar wordt, stopt dan de behandeling?

Nee, Die loopt gewoon door in het volgende kalenderjaar.

5.  Krijgt de gemeente persoonlijke gegevens van mij of mijn zoon of dochter?

De gemeente moet ervoor zorgen dat de zorg aan jou of aan uw kind doorgaat. Daarvoor heeft de gemeente informatie nodig over de zorg. Om jouw privacy of van uw kind te beschermen is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen en wie die informatie mag geven.
De overheid levert informatie aan de gemeente als de client:
- AWBZ-zorg ontvangt;
- een jeugd-GGZ-behandeling krijgt;
- een persoonsgebonden budget (pgb) heeft;
- op een wachtlijst voor jeugdhulp staat;
- er een aanvraag voor jeugdhulp is gedaan en u op 31 december 2014 nog geen
  beschikking heeft.
Het is mogelijk dat de gemeente ook gegevens nodig heeft van jeugdigen die nu al zorg ontvangen. In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten die aan de zorgaanbieders in hun werkgebied kunnen vragen.

6.  Krijgt de gemeente mijn medisch dossier?

Nee, de gemeente krijgt geen (medische) dossiers. Medische en zorgdossiers
blijven bij huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. De gemeente hoort
niet welke diagnose er is gesteld, door wie en waarom.
Soms zijn wel medische gegevens nodig om te bepalen welke aanvullende ondersteuning u
nodig heeft. Dan vraagt de gemeente u om die gegevens. De gemeente kan uw
dossier ook opvragen bij uw zorgaanbieder. U moet daarvoor wel eerst
toestemming geven.

7. Welke gegevens krijgt de gemeente dan wel?

De belangrijkste gegevens die gemeente heeft zijn:
Uw naam en burgerservicenummer;
De geleverde zorg (welke zorg krijgt u in 2014 en van welke zorgaanbieder);
De leveringsvorm (zorg in natura of een persoonsgebonden budget).