In een aantal gevallen wordt ervoor gekozen de behandeling/begeleiding in een groep te laten plaatsvinden. 

Vaak gaat er aan zo'n groepstherapie/training een eerste, inventariserend (intake)gesprek vooraf. Soms vinden er ook eerst enkele individuele gesprekken plaats ter voorbereiding op de groepsbehandeling.

Cognitief gedragstherapeutische training voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

Doel:

 

meer kennis vergaren over de problematiek van kinderen en jongeren en hoe hier in de opvoeding op ingespeeld kan worden zodat deze kinderen  zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. 

 

Doelgroep:

ouders

Programma

8 sessie van 2 uur met pauze

 

Aanbod

de training wordt meerdere keren per jaar gegeven in de avonduren