2-weeks diagnoses

Binnen de praktijk werken we zoveel mogelijk met 2-weeks diagnoses.

In de eerste week wordt een intakegesprek gepland voor kind/jongere en (afhankelijk van de leeftijd) met ouder(s). In dit intakegesprek worden de aanmeldklachten besproken.

In diezelfde week wordt een afspraak gepland voor het doornemen van een ontwikkelingsvragenlijst. In het kader van nader onderzoek of behandeling stellen wij diverse vragen over de eerdere ontwikkeling. Om de tijd  zo efficiĆ«nt mogelijk te gebruiken, hebben we ervoor gekozen de vragen op te schrijven, zodat u die thuis in alle rust kunt beantwoorden. De vragen zijn gegroepeerd rond bepaalde ontwikkelingsperioden of ontwikkelingsterreinen. Aan de hand van de vragenlijst zal het gesprek verder vormgegeven worden.

Afhankelijk van de leeftijd, vinden we het belangrijk om de school er bij te betrekken, natuurlijk alleen als we van u toestemming krijgen.  School vult een vragenlijst in, die we het liefst bij de intake al in ons bezit hebben. 

Bij planning van de afspraken krijgen clienten en, wederom afhankelijk van de leeftijd, ook ouders een digitale vragenlijst met het verzoek deze in te vullen voordat de intake plaatsvindt.

Alle gegevens die uit de gesprekken en vragenlijsten komen, worden besproken in een multidisciplinair team en dan wordt een behandelplan opgesteld met daarbij ons advies.

Dit behandelplan wordt in de 2e week met u  besproken in een adviesgesprek.

Mocht het nodig zijn dat er nog aanvullend onderzoek plaats gaat vinden, dan wordt dat meestal op korte termijn ingepland.