Intakeprocedure

Wat gebeurt er na het aanmelden?

U hebt uzelf of uw kind aangemeld bij Kiek. Hoe gaat het nu verder? Bij planning van de afspraken krijgen cliënten en, afhankelijk van de leeftijd, ook ouders een digitale vragenlijst met het verzoek deze in te vullen voordat de intake plaatsvindt. Vervolgens heeft u de eerste twee afspraken vaak in dezelfde week. De week daarna wordt er gewerkt aan het behandelplan. In de derde week wordt dit plan in een adviesgesprek met u besproken.

  • Week 1 van de intake

    Binnen de praktijk werken we zoveel mogelijk met 2-weekse diagnoses. In de eerste week wordt een intakegesprek gepland voor het kind, de jongere of jongvolwassene en (afhankelijk van de leeftijd) met ouder(s). In dit intakegesprek worden de aanmeldklachten besproken. In diezelfde week wordt een afspraak gepland voor het doornemen van een ontwikkelingsvragenlijst. In het kader van nader onderzoek of behandeling, stellen wij diverse vragen over de eerdere ontwikkeling. Om de tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, hebben we ervoor gekozen de vragen op te schrijven, zodat u die thuis in alle rust kunt beantwoorden. De vragen zijn gegroepeerd rond bepaalde ontwikkelingsperioden of ontwikkelingsterreinen. Aan de hand van de vragenlijst zal het gesprek verder vormgegeven worden.

  • Week 2 van de intake

    Alle gegevens die uit de gesprekken en vragenlijsten komen, worden besproken in een multidisciplinair team en dan wordt een behandelplan opgesteld met daarbij ons advies. Dit behandelplan wordt in de tweede week met u besproken in een adviesgesprek. Mocht het nodig zijn dat er nog aanvullend onderzoek plaats gaat vinden, dan plannen we dat meestal op korte termijn in. In diezelfde week wordt een afspraak gepland voor het doornemen van een ontwikkelingsvragenlijst. In het kader van nader onderzoek of behandeling, stellen wij diverse vragen over de eerdere ontwikkeling. Om de tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, hebben we ervoor gekozen de vragen op te schrijven, zodat u die thuis in alle rust kunt beantwoorden. De vragen zijn gegroepeerd rond bepaalde ontwikkelingsperioden of ontwikkelingsterreinen. Aan de hand van de vragenlijst zal het gesprek verder vormgegeven worden.

School betrekken in behandeling

Afhankelijk van de leeftijd, vinden we het belangrijk om de school erbij te betrekken, maar dat doen we natuurlijk alleen als we van u toestemming krijgen. De shool vult een vragenlijst in, die we het liefst bij de intake al in ons bezit hebben.  

Meer weten over onze intakeprocedure?