Intakeprocedure

Wat gebeurt er na het aanmelden?

Zodra je het eerste intakegesprek bij ons hebt, start je traject. De behandelaar die je daar ontmoet, blijft bij voorkeur je behandelaar tijdens het hele traject. Soms worden er andere behandelaren bij betrokken. De eerste keer wordt je hele gezin uitgenodigd, omdat de behandelaar graag het hele gezin wil leren kennen. Als dit niet mogelijk is voor je gezinssituatie, kan het worden aangepast. Als gescheiden ouders bijvoorbeeld niet samen kunnen komen, worden ze apart uitgenodigd.

  • Het eerste intakegesprek

    Het eerste gesprek staat vooral in het teken van kennismaken met elkaar. De behandelaar staat uitgebreid stil bij de krachten van jou en je gezin. Er zal ook al wat tijd zijn om de zorgen te bespreken. Bij jonge kinderen kan daar van worden afgeweken, omdat het voor deze kinderen vaak niet wenselijk is om alle zorgen te horen.

  • Het tweede intakegesprek

    Tijdens het tweede intakegesprek zal de behandelaar dieper ingaan op de zorgen, om ze goed te leren begrijpen. Als je jonger bent dan 12 jaar, zal de behandelaar alleen met je ouders/ verzorgers praten. Tussen 12 en 16 jaar zal worden overlegd of je erbij gaat zijn, en vanaf 16 jaar ben je hier zeker bij.De behandelaar gaat gedurende de intakeprocedure na welke invloed de zorgen hebben op jou en je gezin en hoe jullie op elkaar reageren. Ook wordt gekeken naar je ontwikkeling vanaf je eerste ontstaan tot nu, en zal stil worden gestaan bij hoe je functioneert in het dagelijks leven.

  • Het adviesgesprek

    Na de intakegesprekken gaat de behandelaar met enkele collega’s tijdens een multidisciplinair overleg nadenken hoe alle krachten en zorgen met elkaar in verband staan. De behandelaar maakt een behandelovereenkomst. Deze bespreekt zij met jou en/of je ouders/verzorgers tijdens het adviesgesprek. Als jullie het eens zijn met de behandelovereenkomst, zal het traject starten.

Behandelfases

Tijdens de behandeling zijn er drie fases.

Eerst wil de behandelaar je beter leren kennen. Soms gaat hij of zij je observeren, of vraagt aan jou en mensen die je goed kennen om vragenlijsten in te vullen. De behandelaar gaat met je praten, of samen met jou taken en opdrachten doen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een knutselwerk of tekening. Ook zal de behandelaar regelmatig met je ouders of verzorgers praten, zeker als je jonger bent dan 16 jaar. De behandelaar gaat met jullie evalueren hoe het gaat en met jullie afspreken hoe jullie verder gaan. De eerste fase is dan afgesloten.

Soms is het nodig om uitgebreid psychologisch onderzoek bij je te doen, bijvoorbeeld om te weten hoe het zit met je leervaardigheden. Als dat niet nodig is, gaat de behandelaar direct met je aan de slag met je behandeling. Soms betrekt zij één van de specialisten van Kiek bij jou. Dit zijn de kinder- en jeugdpsychiater, systeemspecialist, speltherapeut of mindfulness- en hypnotherapeut. Tijdens het hele traject worden je ouders/ verzorgers ook betrokken, tenzij dit in uitzonderlijke situaties niet mogelijk of wenselijk is.

Als de behandeling klaar is, volgt de derde fase. Dit is de afsluitende fase. Er wordt teruggekeken wat je hebt geleerd bij Kiek en hoe je in de toekomst kan voorkomen dat je weer vastloopt. Ook wordt er besproken wat belangrijke mensen om je heen kunnen doen om je daarbij te helpen.

grid

Meer weten over onze intakeprocedure?