De kinder- en jeugd psychiater

Behandeling of diagnostiek bij de kinder- en jeugdpsychiater

Soms kan het nodig zijn om de kinder- en jeugdpsychiater te betrekken bij vragen over ‘wat is er met je aan de hand’ als het complexe problematiek betreft. Zij denkt dan mee met de behandelaar over wat een verklaring zou kunnen zijn van wat er speelt. Hiervoor praat ze meestal met je ouders/verzorgers en onderzoekt jou. Bij jonge kinderen is dit onderzoek spelenderwijs en bij tieners of jong volwassenen betreft het een gesprek. Hier komt dan een advies uit, dat samen met de behandelaar aan jou en/ of je ouders/ verzorgers wordt teruggekoppeld.

Ook bij de behandeling wordt de kinder- en jeugdpsychiater soms betrokken, als er bijvoorbeeld een vraag is naar ondersteunende medicatie. Onze kinder- en jeugdpsychiater werkt vanuit een integrale visie en is ook aangesloten bij Vereniging Arts en Leefstijl. Er kan worden gekeken of er bijvoorbeeld nog mogelijkheden zijn om met leefstijladviezen de psychische klachten te verbeteren. Recent zijn hier veel nieuwe inzichten over en in het algemeen vinden we het bij Kiek ook belangrijk om dit mee te nemen in je behandeling. Als je ‘goed in je lijf en vel’ zit, gaat het op mentaal vlak vaak ook beter en andersom.

Onze kinder- en jeugdpsychiater is tevens EMDR practitioner voor kinderen en jongeren en werkt soms mee in trajecten waarbij traumabehandeling nodig is.

Meer weten over deze behandeling?