Onze medewerkers doen hun uiterste best.  Daar mag u op rekenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In eerste instantie is uw behandelaar de aangewezen persoon om dit te bespreken en komt u hopelijk samen tot een oplossing.
Als dat niet helpt kunt u via het secretariaat een afspraak maken met de klachtenfunctionaris binnen Kiek! Dat is drs. Ilona Oudenhuijsen, psycholoog. U kunt haar via het secretariaat bereiken op telefoonnummer 0118 – 62 55 56.

Als dat niet voldoende helpt, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Zeeland.

Dat kunt u doen door in een kort briefje met uw naam, adres en uw klacht te omschrijven en te sturen naar:

 

Klachtencommissie Zeeland
p/a ViaZorg
Stationspark 2
4462 DZ Goes

  

Als u meer wilt weten over de klachtencommissie, kunt u een brochure opvragen bij het secretariaat, u kunt deze ook downloaden