Na het eerste oriƫnterende gesprek (de intake) wordt soms direct met een behandeling gestart. Soms adviseren wij eerst nader onderzoek te laten doen om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, en/of van het gezin. In het onderstaande stuk kunt u meer lezen over de verschillende vormen van onderzoek. Dit kan zoals u straks leest op verschillende gebieden zijn. Denkt u hierbij aan onderzoek naar de intelligentie van het kind/de jongere (intelligentie onderzoek), naar de sociaal-emotionele ontwikkeling (persoonlijkheidsonderzoek), of neuropsychologisch onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten tests, afgestemd op de leeftijd van het kind/de jeugdige. Daarnaast maken wij gebruik van tekenen, spelen (afhankelijk van de leeftijd) en gesprekken met het kind/de jeugdige. Dit doen wij om meer informatie te verkrijgen over het kind/de jongere en te bekijken in hoeverre hij/zij zelf problemen ervaart.

Ook kan een dergelijk onderzoek inzicht geven in de mogelijke oorzaken van de problemen en in de factoren die de problemen in stand houden. Vaak wordt het onderzoek niet in een keer afgenomen maar komt het kind/ de jongere meerdere keren voor onderzoek naar de Praktijk. Het is onze ervaring dat veel kinderen en jongeren een dergelijk onderzoek prettig vinden. Zij ervaren het als positief dat er tijd en aandacht wordt besteed aan hun ervaringen en visie op de problemen. Vaak ook genieten zij van de individuele aandacht tijdens het onderzoek.

De onderzoeksresultaten worden schriftelijk vastgelegd in een psychodiagnostisch onderzoeksverslag, waarna de resultaten met u worden besproken.

Bij kinderen onder de twaalf jaar waarbij intelligentie-, neuropsychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek plaats vindt, kan er ook een spelobservatie worden ingezet. Uw kind komt dan een aantal momenten naar onze praktijk waar hij/zij in de spelkamer samen met onze speltherapeut mag spelen en tegelijkertijd wordt geobserveerd, zodat wij een beter beeld van uw kind kunnen krijgen.

Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de sociale- en emotionele ontwikkeling in kaart gebracht. Met behulp van daartoe bestemde vragenlijsten, gesprekken, tekeningen en ander onderzoeksmateriaal trachten wij inzicht te krijgen in uw kind als persoon, in zijn gedrag, en in de wijze waarop hij zichzelf beleeft. Ook geeft het onderzoek een beeld van de sociale mogelijkheden van uw kind.

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen. De ontwikkeling van een kind of jongere stagneert of vertoont bepaalde uitval. Het gaat om gedrag wat moeilijk te verklaren is door wat men heeft meegemaakt. Bij neuropsychologisch onderzoek kijken we naar de aanlegfactoren en vooral naar hoe hersenen informatie verwerken.

Door intelligentie onderzoek kan een schatting gemaakt worden van de algemene intelligentie. Wat is intelligentie nou eigenlijk? Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.