Bij kinderen onder de twaalf jaar waarbij intelligentie-, neuropsychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek plaats vindt, kan er ook een spelobservatie worden ingezet. Uw kind komt dan een aantal momenten naar onze praktijk waar hij/zij in de spelkamer samen met onze speltherapeut mag spelen en tegelijkertijd wordt geobserveerd, zodat wij een beter beeld van uw kind kunnen krijgen.