Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de sociale- en emotionele ontwikkeling in kaart gebracht. Met behulp van daartoe bestemde vragenlijsten, gesprekken, tekeningen en ander onderzoeksmateriaal trachten wij inzicht te krijgen in uw kind als persoon, in zijn gedrag, en in de wijze waarop hij zichzelf beleeft. Ook geeft het onderzoek een beeld van de sociale mogelijkheden van uw kind.