Door intelligentie onderzoek kan een schatting gemaakt worden van de algemene intelligentie. Wat is intelligentie nou eigenlijk? Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.

 

Als er problemen zijn op school of in het gedrag kan het nodig zijn om een betrouwbare inschatting van de intelligentie te maken. Als het schoolniveau of de opvoeding niet aangepast is aan het intelligentieniveau kan dit voor grote problemen zorgen. Uw kind wordt ondergestimuleerd of juist overvraagd. Dit kan de oorzaak zijn van emotionele problemen. Een intelligentieonderzoek kan een eerste aanwijzing zijn voor de noodzakelijkheid van verder onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de testscores ver uit elkaar liggen en er een disbalans in het intelligentieprofiel te zien is of als emotionele problemen de overhand blijken te hebben.