Ouderbegeleiding

Wat verstaan wij onder ouder-begeleiding?

Bij ouderbegeleiding krijgt u individueel hulp en advies over de manier waarop u het beste om kunt gaan met de problemen van uw kind. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van dagelijkse voorvallen uit de praktijk.

Soms wordt gevraagd thuis bepaald gedrag van uw kind te registreren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de gevolgen van het probleem. Tijdens de ouderbegeleiding werken wij zo concreet en praktisch mogelijk. Wij maken daarbij graag gebruik van onze jarenlange ervaring en de tips en adviezen die wij in de gesprekken met veel verschillende ouders in de loop van de jaren verzameld hebben.

Meer weten over ouderbegeleiding?