Ouder/verzorgers

Wat betekent Kiek voor mij?

Er zijn periodes in het leven dat kinderen, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. Het is niet altijd eenvoudig daar zelf verandering in te brengen. De stap naar een psycholoog lijkt groot, maar als die stap eenmaal gezet is, kan er in korte tijd heel wat veranderen. 

Klachten die we vaak van ouders horen zijn: 

  • Gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, agressief gedrag
  • Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
  • Angsten
  • Terugtrekken uit het sociale contact
  • Slaapproblemen
  • Bedplassen
  • Opvoedingsproblemen
  • Adoptieproblematiek
  • Gepest worden

Klachten kwetsbare jongeren

Jongeren in de middelbare schoolleeftijd of die een vervolgopleiding volgen, bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma of aankomende persoonlijkheidsproblematiek. Dit uit zich, naast bovenstaande kenmerken, onder andere in eenzaamheid of onbereikbaarheid, concentratieproblemen, uit evenwicht zijn, spijbelen, weglopen, studievertraging, stelen, agressie, dwangmatigheid en/of experimenteren met drugs, drank en gokken. 

Behandelvormen hele gezin

Voor al deze klachten is een passende behandeling mogelijk, waarbij we het kind, de jongere en de ouders en/of het gehele gezin betrekken. Want ook de omgeving speelt een belangrijke rol in onze behandelmethodes. Klik hier voor ons actuele behandelaanbod en hier voor voorafgaande onderzoeksmogelijkheden. Weten hoe Kiek jou kan helpen?