Bella Wisse

Bella Wisse-Verburg is klinisch psycholoog (BIG), orthopedagoog, supervisor NIP kind en jeugd, gedragstherapeut (VGCT), emdr therapeut (zie www.emdr.nl) en is kinder- en jeugdpsycholoog-specialist (NIP). Zij heeft zich gespecialiseerd in therapieën aan kinderen en jeugdigen tot 30 jaar en hun gezinnen.

Eva Wisse

Eva van den Dries-Wisse is algemeen directeur bij Kiek!. Zij houdt zich in Goes en Middelburg bezig met bestuurlijke, financiële en organisatorische zaken. Eva heeft een master en een doctoraat in de bestuurskunde en werkte als beleidsmedewerker, docent en zelfstandig ondernemer voordat zij in 2017 bij Kiek! aan de slag ging.

Een nieuwe Kinder en Jeugdpsychiater is ons team per 1 april komen versterken. Informatie en een foto volgen nog.

foto Eelke 1

Eelke Joosten is GZ-psycholoog en regiebehandelaar en is verbonden aan Kiek! Middelburg. Eelke werkt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch kader en zet ook motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte therapie en schematherapie in tijdens de behandeling. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in de volwassen GGZ. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met traumagerelateerde klachten worden door Eelke behandeld door middel van EMDR. Eelke voert daarnaast diagnostisch onderzoek uit naar persoonlijkheidsproblematiek en autisme spectrumstoornissen bij (jong)volwassenen.

Ilse foto voor website Fotor Fotor

Ilse van den Brande is Orthopedagoog en behandelt kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen voornamelijk op de vestiging in Middelburg. Ilse werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ook vanuit de systeembenadering waarin het kind en de ouders/verzorgers samen aanschuiven in de behandelkamer.

 

 

 

 

 

 

Myrthe Roebroek is GZ psycholoog, ervaren in de specialistische kinder- en jeugd ggz. Zij is werkzaam in de vestiging in Middelburg en ook in de vestiging Goes. Myrthe is bedreven in vele vormen van diagnostiek en werkt verder volgens de systeemtherapeutische principes en betrekt daarom vaak ouders en andere gezinsleden in de behandeling.

Maartje Léon - van de Velde

Maartje Léon – van de Velde is GZ psycholoog in opleiding en gespecialiseerd in kinder en jeugdigen en werkt op de vestiging in Middelburg. Zij behandelt kinderen en jongeren met diverse problemen, onder andere met cognitieve gedragstherapie. Tevens geeft zij begeleiding aan ouders. Maartje heeft ruime ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen en jongeren met een beperking en hun gezinnen.

Wieke van Vliet

Wieke van Vliet is psycholoog en werkt op de vestiging in Middelburg. Hier behandelt ze kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. Wieke werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en betrekt waar nodig en waar mogelijk het systeem om het kind of de jongere heen. Ze behandelt onder andere kinderen met angst, trauma en AD(H)D.

image 2018 11 20

Simone Bonte is psycholoog en werkt 4 om 5 dagen in de vestiging Kiek! Middelburg. Ze heeft de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University op zak, en daarna de post-master opleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond. Nu doet ze psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren, voert individuele- en groepsbehandelingen uit en begeleidt ouders door middel van ouderbegeleiding.

Astrid de Lange

Astrid de Lange is psycholoog en behandelt kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen voornamelijk op de vestiging in Goes. Zij heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling in de GGZ. Astrid werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ook vanuit de systeembenadering waarin het kind en de ouders/verzorgers samen tijdens de behandelgesprekken aanwezig zijn. Ze behandelt onder andere kinderen met angst, stemmingsproblemen en autisme.

246x185 foto Ilona Oudenhuijsen

Ilona Oudenhuijsen is psycholoog en behandelt kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen voornamelijk op de vestiging in Goes. Zij heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling in de GGZ. Ilona werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ook vanuit de systeembenadering waarin het kind en de ouders/verzorgers samen tijdens de behandelgesprekken aanwezig zijn. Ze behandelt onder andere kinderen met onder andere autisme, AD(HD), stemmingsproblemen en angsten. Ilona is tevens de Kiek! klachtenfunctionaris.

Foto Renee 2

Renée Gutlich is psycholoog en behandelt kinderen en jongeren met diverse problemen vanuit een cognitief- gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch kader. Daarnaast geeft ze begeleiding aan ouders. Renée heeft de Master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid en daarna ervaring opgedaan in diagnostiek en het begeleiden van jongeren met matig tot zware verstandelijke beperking in combinatie met ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Renée werkt zowel bij team Goes als bij team Middelburg.

foto richel min

Richèl Jochems orthopedagoog en GZ psycholoog in opleiding. Zij heeft haar Master behaald aan de Universiteit Utrecht en werkt nu bij Kiek! op de vestigingen Goes en Middelburg. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen als systeemtherapeut en daarnaast behandelt zij vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Richèl heeft ruime ervaring opgedaan in de jeugd GGZ (diagnostiek, begeleiding en behandeling), in het bijzonder in het werken met jongeren met antisociaal gedrag, onder andere in de jeugdzorg.

 

 

 

 

 

 

Lisa van den Dries is stagiaire, zij studeert binnenkort af als orthopedagoog.

foto sanne

Sanne Kamerik is als orthopedagoog verbonden aan Kiek! Middelburg. Zij behaalde haar Master met Specialisatie Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en keerde daarna terug naar haar Zeeuwse roots. Sanne is verantwoordelijk voor het afnemen van psychologisch onderzoek. Dit wordt ingezet wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. De hulpvraag is gericht op het verklaren van gedrag (Hoe komt het dat mijn kind zo moeilijk contact maakt? Hoe komt het dat mijn kind zich niet goed kan concentreren in de klas?) en op het geven van gerichte adviezen ten aanzien van de opvoeding, omgang met het kind en/of behandeling. 

 Imre in 't Veld

Imre In 't Veld is directiesecretaresse. Imre komt uit Schouwen-Duiveland en heeft haar opleiding aan Albeda College afgerond in 2016. Zij bemant op alle werkdagen het Kiek! secretariaat (op woensdag in Goes, de rest van de dagen in Middelburg, en op Vrijdag tot 12.30 uur). Imre is verantwoordelijk voor het plannen van intakes, het aannemen van de telefoon, beantwoorden van emails en het verwerken van administratie rondom de behandelingen bij alle Kiek! vestigingen.