Speltherapie

Wat is Speltherapie ?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen (denk aan traumatische ervaringen, emotionele problemen, sociale problemen) de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Hoe werkt speltherapie?

In de spelkamer heeft de speltherapeut alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Onze speltherapeut is tevens Theraplay therapeut. Zie voor meer informatie over deze vorm van speltherapie de website van het Theraplay Institute.

Meer weten over Speltherapie?