Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie kun je ook familietherapie of gezinstherapie noemen. Een probleem staat nooit op zichzelf. Wanneer iemand van het gezin zich niet goed voelt, heeft dit effect op het hele gezin. Het kan voldoende zijn om individueel in therapie te gaan, maar soms is het aangewezen om het gezin als geheel te behandelen. In principe wordt door elke behandelaar binnen Kiek systemisch gekeken naar de aanmeldreden en worden ouders/verzorgers altijd betrokken bij het traject. Systeemgesprekken kunnen dus gevoerd worden door de eigen behandelaar binnen Kiek en soms is er een goede reden om voor systeemtherapie door te verwijzen naar de systeemspecialist.

Redenen om in systeemtherapie/familietherapie te gaan kunnen zijn: conflicten of ruzies die niet opgelost raken, voortdurende spanning, moeilijk kunnen communiceren met elkaar, onverwerkte trauma’s of emoties of verstoorde relaties tussen gezinsleden.

Een gezin is continu in ontwikkeling en moet voortdurend aanpassingen maken op de verschillende ontwikkelingsfasen van de gezinsleden. Dit gaat niet altijd vanzelf.

Tijdens de systeemtherapie/ familietherapie wordt er gewerkt aan het weer sterker maken van de verbindende krachten in het gezin, de posities van de gezinsleden en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen weer in contact komen met elkaar, zich veilig voelen bij elkaar of zaken uit het verleden kunnen afronden. Dit doen we door het voeren van gesprekken, maar er wordt  ook lichaamsgericht en ervaringsgericht gewerkt. De inzet van de therapeut is er op  gericht om het gezin zodanig tot veranderen te bewegen dat er in het gezin een nieuw evenwicht kan worden gevonden.

Een gezinsafspraak duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Meer weten over systeemtherapie?