Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Wij noemen gezinnen vaak ‘systemen’ en hulp aan gezinnen noemen wij ‘systeemtherapie’.

Soms ontstaan problemen binnen het gezin door de manier waarop ouders en kinderen op elkaar reageren. Ook kunnen moeilijkheden ontstaan wanneer de gezinssituatie verandert, bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte of overlijden. Tijdens de gezinsgesprekken onderzoeken we samen op welke wijze ieder gezinslid kan bijdragen aan vermindering van de problemen. Een gezinsgesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Meer weten over systeemtherapie?