Verwijzers

Wat betekent Kiek voor mij?

De huisarts, psychiater, medisch specialist, jeugdarts, arbo-arts, gecertificeerde instellingen als Intervence en de CJG’s (gemeenten) zijn bevoegd om te verwijzen naar Kiek.

Voorwaarden verwijsbrief
Wij maken u erop attent dat zorgverzekeraars hebben bepaald dat verwijsbrieven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen:

  • Cliëntgegevens
  • Verwijzing naar specialistische zorg
  • Reden van verwijzing
  • Relevante medische en psychosociale gegevens (voor zover bekend)
  • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn 

U kunt de verwijsbrief aan uw patiënt meegeven of veilig e-mailen naar kiekbv@zorgmail.nl.

Daarna kan uw patiënt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips dan horen wij die graag. Zie onze contactpagina voor openingstijden en actuele contactgegevens.

Weten hoe Kiek jou kan helpen?