Wordt mijn traject vergoed?

Over vergoeding

Wordt mijn traject vergoed? Het is een terechte en relevante vraag, waarop het antwoord niet altijd even makkelijk te vinden is. 

Mijn kind is jonger dan 18 jaar, wordt zijn of haar traject vergoed?

Jeugd-GGZ werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ.

Kiek heeft een contract met alle Zeeuwse gemeenten waardoor behandeling/onderzoek tot de leeftijd van 18 jaar geheel wordt vergoed door de gemeente. Je hebt dan wel een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist waar op staat ‘SGGZ’, of een verwijzing van de gemeente. 

De gemeente kan sinds 2015 ook als verwijzer optreden. Op Walcheren is hiervoor Porthos in het leven geroepen, in Goes heet het loket ‘CJG Goes’. Bij andere gemeenten heten de CJGs vaak anders. Meer informatie vind je op https://www.cjggeeftantwoord.nl/.

 

 Ik ben 18 jaar of ouder, wordt mijn traject vergoed?

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt jouw behandeling bij Kiek geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Je hebt dan wel een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist waar op staat ‘SGGZ’. 

Als je bij ons in behandeling komt, dan teken je een akte van cessie. Een akte van cessie is een verklaring van jou dat wij de factuur van de behandeling direct bij de verzekeraar in kunnen dienen, waardoor de verzekeraar de behandeling aan ons betaalt.

Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar altijd een (minimaal) wettelijk eigen risico van 375 euro in rekening brengt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Het kan natuurlijk zo zijn dat je het eigen risico al voor medische behandelingen hebt betaald, dan is dit niet langer op jou van toepassing.

Let op! Ben je bij Zilveren Kruis/Achmea verzekerd? Deze verzekeraar heeft te weinig zorg bij ons ingekocht. Daarom kunnen wij cliënten van deze zorgverzekeraar niet in behandeling nemen. Ben je het hiermee niet eens, bel dan Zilveren Kruis/Achmea, (030) 693 70 00. Ook kun je op 1 januari, of wanneer je 18 wordt, switchen naar een andere verzekeraar.

Onder Achmea vallen ook: Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO en Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, Pro Life Verzekeringen, Kiemer, OZF, Ik!, IAK (volmacht).

Ik ben mijn afspraak niet nagekomen, moet ik nu betalen?
Een afspraak die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht (per sessie van drie kwartier € 35,00). Dit geldt dus ook bij ziekte. De gemeente/zorgverzekeraar vergoedt deze kosten namelijk niet.

Meer weten over vergoedingen?