Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure 

Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2023 bij één centrale ZZRJ voordeur, met een verwijzing van de gemeentelijke toegang, jeugdarts of huisarts. Achter onze voordeur werken de 5 hoofdaannemers van ZZRJ intensief samen om mee te denken over de meest passende hulp. Daarbij wordt gekeken naar woonplaats, soort hulpverlening en wachtlijsten. Op deze manier hebben jeugdigen, ouders, gemeentelijke toegang en huisarts altijd de juiste medewerker aan de lijn en hoeven zij niet op verschillende plaatsen te zoeken naar de beste hulp. 

Het ZZRJ telefoonnummer is: 085-077 6600
U kunt ons ook mailen op: voordeur@zzrj.nl

Privacy 

De medewerkers van ons voordeurteam hebben geheimhoudingsplicht. Om een goede inschatting te maken welke hulp u nodig heeft wordt gevraagd naar uw hulpvraag. Op basis van deze informatie kunnen wij aangeven welke soort hulpverlening er mogelijk is. U kunt ook uw vragen over de procedures stellen. Zorginhoudelijke gegevens worden niet onderling tussen de ZZRJ organisaties gedeeld. Soms kunnen meerdere organisaties betrokken zijn bij een gezin. Als organisaties elkaar benaderen voor samenwerking worden er ook nog geen persoonsgegevens gedeeld. Pas als er echt inhoudelijk samengewerkt wordt, deelt het gezin/de jongere de gegevens waar nodig voor een goede samenwerking. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met het gezin/de jongere

Samen kunnen we meer! 

Wij gaan uit van kansen. Bij aanmelding bij één van de organisaties binnen verband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd gaan wij uit van: 
• Perspectief 
• Mogelijkheden. Het kan wel! 
• Keuzevrijheid 
• Integraal maatwerk 
• Wendbaarheid 
• Samenwerking rond aanmeldingen 

 

Integrale screening 

De organisatie waar u aangemeld wordt zal u telefonisch benaderen voor een screening. Na de telefonische screening komt u op de wachtlijst terecht. De screener geeft u informatie over de wachttijd.

Voordeurteam

Wij vinden het belangrijk dat de samenwerking soepel verloopt. Er wordt samen gekeken welke organisatie het beste aansluit bij uw hulpvraag. Wij vinden het belangrijk dat u keuzevrijheid houdt. Wanneer u een voorkeur heeft kunt u dat aangeven bij de aanmelding. De screener kijkt dan samen met u of het aanbod van de betreffende organisatie aansluit bij de hulpvraag.