Wie zijn wij?

Het Kiek team

Joëlle Grootveld

Joëlle Grootveld

is onze kinder- en jeugdpsychiater met jaren ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze volgde haar opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. De specialisatie tot psychiater heeft ze binnen GGZ WNB gedaan en de aantekening tot K&J psychiater bij het Erasmus MC en Yulius. Nadien werkte ze als K&J psychiater bij diverse GGZ instellingen. Ze verricht psychiatrische diagnostiek en kan indien nodig medicatie voorschrijven. Ook geeft ze therapie, waaronder ook traumabehandeling met EMDR.

Richèl Jochems

Richèl Jochems

orthopedagoog en GZ psycholoog. Zij heeft haar Master behaald aan de Universiteit Utrecht en werkt nu bij Kiek! op de vestigingen Goes en Middelburg. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen als systeemtherapeut en daarnaast behandelt zij vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Richèl heeft ruime ervaring opgedaan in de jeugd GGZ (diagnostiek, begeleiding en behandeling), in het bijzonder in het werken met jongeren met antisociaal gedrag, onder andere in de jeugdzorg.

Cheryl Korst

Cheryl Korst

Is orthopedagoog-generalist NVO en regiebehandelaar bij Kiek. Zij biedt behandeling aan kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen en hun netwerk in de vestiging Middelburg en Goes. De behandeling wordt geboden vanuit een cognitief- gedragstherapeutisch en systemisch kader. In de behandelkamer wordt er gewerkt vanuit een therapeutische relatie en het versterken van de krachten. Cheryl heeft ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en hun gezinnen met een beperking en bijkomende problematiek.

Ilse van den Brande

Ilse van den Brande

is Orthopedagoog en behandelt kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen voornamelijk op de vestiging in Middelburg. Ilse werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ook vanuit de systeembenadering waarin het kind en de ouders/verzorgers samen aanschuiven in de behandelkamer.

Mirjam Schrier-Rovers

Mirjam Schrier-Rovers

is sinds 2008 werkzaam als speltherapeut. Ze heeft in de GGZ gewerkt en bij jeugdzorg. Ook heeft Mirjam enkele jaren een eigen praktijk gehad samen met een collega speltherapeut. Momenteel volgt Mirjam de opleiding Theraplay en hoopt ook op dat gebied wat voor Kiek! te kunnen gaan betekenen.

Renée Gutlich

Renée Gutlich

is psycholoog en behandelt kinderen en jongeren met diverse problemen vanuit een cognitief- gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch kader. Daarnaast geeft ze begeleiding aan ouders. Renée heeft de Master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid en daarna ervaring opgedaan in diagnostiek en het begeleiden van jongeren met matig tot zware verstandelijke beperking in combinatie met ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

Helmine Poleij

Helmine Poleij

Helmine is orthopedagoog en behandelt kinderen en jeugdigen in de vestiging van Kiek! In Middelburg. Helmine heeft haar master Orthopedagogiek gehaald aan de Universiteit van Gent. Van oorsprong is zij logopediste en heeft veel ervaring in het werken met kinderen met taalproblemen. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren met autisme. Zij werkt vanuit een systeem therapeutische benadering, waarbij zij aandacht heeft voor de krachten en talenten van het kind, de ouders en de omgeving. Ook is zij ReAttach therapeut.

Bella Wisse-Verburg

Bella Wisse-Verburg

is klinisch psycholoog (BIG), orthopedagoog, supervisor NIP kind en jeugd, gedragstherapeut (VGCT), emdr therapeut (zie www.emdr.nl) en is kinder- en jeugdpsycholoog-specialist (NIP). Zij heeft zich gespecialiseerd in therapieën aan kinderen en jeugdigen tot 30 jaar en hun gezinnen.

Eelke Joosten

Eelke Joosten

is GZ psycholoog, regiebehandelaar en praktijkopleider. Zij heeft ruime ervaring met kinderen en hun gezinnen, jeugdigen en (jong)volwassenen. Eelke zet therapievormen in zoals cognitieve therapie, EMDR, schema- en systeemtherapie, waarbij ze een goede onderlinge behandelrelatie het belangrijkste vindt. Eelke richt zich daarnaast op diagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen. Zij is verder betrokken bij breder diagnostisch onderzoek in alle leeftijdsgroepen (tot 30 jaar).

Sanne Kamerik

Sanne Kamerik

is als orthopedagoog en GZ psycholoog i.o. verbonden aan Kiek. Zij behaalde haar Master met Specialisatie Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ze is verantwoordelijk voor het afnemen van psychologisch onderzoek. Dit wordt ingezet wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. De hulpvraag is gericht op het verklaren van gedrag en op het geven van gerichte adviezen ten aanzien van de opvoeding, omgang met het kind en/of behandeling.

Ilona Oudenhuijsen

Ilona Oudenhuijsen

is psycholoog en behandelt kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen voornamelijk op de vestiging in Goes. Zij heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling in de GGZ. Ilona werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ook vanuit de systeembenadering waarin het kind en de ouders/verzorgers samen tijdens de behandelgesprekken aanwezig zijn. Ze behandelt onder andere kinderen met onder andere autisme, AD(HD), stemmingsproblemen en angsten. Ilona is tevens de Kiek! klachtenfunctionaris.

Marjan Ririhena-Sturm

Marjan Ririhena-Sturm

Werkt als systeemspecialist bij Kiek Zeeland Ze is werkzaam op beide locaties. In de behandeling staat de interactie tussen de aangemelde cliënt en zijn omgeving centraal. De behandeling is er op gericht om het systeem zodanig tot veranderen te bewegen, dat er een nieuw evenwicht kan worden gevonden. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ervaringsgerichte therapie. Marjan heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen met complexe problemen.

Julia Kieviet

Julia Kieviet

Julia is psycholoog. Tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden is ze begonnen met specialiseren in de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren en is dat ook na haar studie blijven doen. Julia werkt in de vestiging van Kiek! in Middelburg. Hier begeleidt ze kinderen en ouders vanuit een cognitief gedragstherapeutisch en systemisch kader.

Paul van den Dries

Paul van den Dries

is onze office manager Goes. Hij heeft een achtergrond in facilitair management. Paul neemt de backoffice en de boekhouding voor zijn rekening. Hij maakt daarnaast deel uit van het ondersteuningsteam en zorgt er mede voor dat de organisatie soepel draait. Zo kunnen de behandelaren zich zo veel mogelijk met cliënten bezig houden, en zijn ze zo min mogelijk tijd kwijt aan administratie. Naast het onderhoud van onze locatie in Goes neemt Paul onder andere de ICT afdeling voor zijn rekening.

Eva van den Dries-Wisse

Eva van den Dries-Wisse

is algemeen directeur bij Kiek!. Zij houdt zich in Goes en Middelburg bezig met bestuurlijke, financiële en organisatorische zaken. Eva heeft een master en een doctoraat in de bestuurskunde en werkte als beleidsmedewerker, docent en zelfstandig ondernemer voordat zij in 2017 bij Kiek! aan de slag ging.

Maartje Léon – van de Velde

Maartje Léon – van de Velde

Maartje is GZ-psycholoog en coördinator behandelzaken. Ze heeft ruime ervaringen met het behandelen van zowel kinderen, jeugdigen als jongvolwassenen. Een systeemgerichte en psycho- therapeutische benadering staan centraal binnen de behandeling, waarbij ze diverse therapievormen inzet. Maartje hecht veel waarde aan de onderlinge behandelrelatie. Specifiek heeft Maartje veel kennis en ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met traumagerelateerde klachten. Ook is zij betrokken bij diagnostisch onderzoek bij alle leeftijdsgroepen.

Sylvia Kapelle-Bierhuizen

Sylvia Kapelle-Bierhuizen

is als GZ-psycholoog en regiebehandelaar werkzaam binnen de vestiging in Middelburg. Zij heeft ruime ervaring in behandelingen bieden aan kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen. Sylvia zet therapievormen in als cognitieve gedragstherapie en EMDR en daarnaast kunnen ook mindfulness, meditatie en hypnose als onderdeel van de behandeling worden ingezet. De behandeling is erop gericht dat het kind, de jongere en/of (jong) volwassene zich weer in zijn kracht voelt staan.

Anne van Liere-Hospes

Anne van Liere-Hospes

Werkt als orthopedagoog en GZ psycholoog i.o. in de vestigingen van Kiek! In Goes en Middelburg. Ze heeft haar Master behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behandeld vanuit een cognitief gedragstherapeutische en systemische benadering. Daarnaast houdt ze zich bezig met psychologische onderzoeken.

Lisa van den Dries

Lisa van den Dries

werkt als orthopedagoog in de vestiging van Kiek! in Middelburg. Na het afronden van de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht keerde zij terug naar Zeeland. Lisa begeleidt kinderen en ouders, geeft opvoedondersteuning en voert psychologisch onderzoek uit. Ze werkt vanuit een systeemtherapeutische benadering, waarbij zij veel aandacht heeft voor de krachten van het kind, de ouders en de omgeving.

Elles Benthem

Elles Benthem

Werkt als orthopedagoog en systeemtherapeut in opleiding op de locatie in Goes. Zij heeft haar master behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft gewerkt in de jeugd GGz (diagnostiek en begeleiding) en in de jeugdzorg, waarbij zij vooral systeembehandeling voor jongeren en hun gezinnen heeft gegeven. Bij Kiek behandelt zij kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen vanuit een gedragstherapeutisch en systemisch kader. Tevens geeft zij begeleiding aan ouders.

Imre In 't Veld

Imre In 't Veld

is directiesecretaresse. Imre komt uit Schouwen-Duiveland en heeft haar opleiding aan Albeda College afgerond in 2016. Zij bemant op alle werkdagen het Kiek! secretariaat (op woensdag in Goes, de rest van de dagen in Middelburg, en op Vrijdag tot 12.30 uur). Imre is verantwoordelijk voor het plannen van intakes, het aannemen van de telefoon, beantwoorden van emails en het verwerken van administratie rondom de behandelingen bij alle Kiek! vestigingen.

Paulien van Nijf-Westerhout

Paulien van Nijf-Westerhout

is Office Manager Middelburg. Ze houdt het overzicht over de taken van de frontoffice en voert deze samen met de directiesecretaresse Imre uit. Daarnaast houdt ze zich bezig met diverse taken van de backoffice. Op vrijdag neemt ze de telefoon aan.

Raad van commissarissen

Mw. N. Le Duc

Dhr. A. Rijk

Mw. J. Kleinepier

Meer weten over Kiek?