Klachtenregeling

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best. Daar mag u op rekenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In eerste instantie is uw behandelaar de aangewezen persoon om dit te bespreken en komt u hopelijk samen tot een oplossing.

Heeft u een klacht?
Als een gesprek met uw behandelaar niet helpt, kunt u via het secretariaat een afspraak maken met de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon binnen Kiek! Dat is drs. Ilona Oudenhuijsen, psycholoog. U kunt haar via het secretariaat bereiken op telefoonnummer 0118 – 62 55 56.

Klachtencommissie Zeeland

Als bovenstaande onvoldoende helpt, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Zeeland. Dat kunt u doen door in een brief of e-mail met uw naam, adres en uw klacht te omschrijven en te sturen naar:

Klachtencommissie Zeeland
p/a ViaZorg
Stationspark 2
4462 DZ Goes

of mail naar: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

Kijk hier voor meer informatie en de actuele samenstelling van de Klachtencommissie Zeeland. U kunt ook de brochure downloaden. Klik hier het digitale klachtmeldingsformulier.

grid

Meer weten over onze klachtenregeling?