Aanvullend onderzoek

Waarom aanvullend onderzoek?

In sommige gevallen adviseren we eerst nader onderzoek te doen, voordat we met een behandeling starten. Op deze manier krijgen we een beter beeld van het functioneren van het kind, de jongere, de jongvolwassene en/of van het gezin. Ook kan een dergelijk onderzoek inzicht geven in de mogelijke oorzaken van de problemen en de factoren die de problemen in stand houden. 

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit?
Aanvullend onderzoek kan op verschillende gebieden. Denk hierbij aan onderzoek naar intelligentie, naar sociaal-emotionele ontwikkeling of neuropsychologisch onderzoek. De verschillende vormen worden hieronder verder uitgelicht. Tijdens de onderzoeken maken we gebruik van tests, spelelementen (afhankelijk van de leeftijd), tekenen en gesprekken. Vaak nemen we het onderzoek niet in een keer af, maar maken we hiervoor meerdere afspraken in de praktijk. 

Persoonlijkheidsonderzoek

Met een persoonlijkheidsonderzoek brengen we de sociale- en emotionele ontwikkeling in kaart. Aan de hand van vragenlijsten, gesprekken, tekeningen en ander onderzoeksmateriaal proberen we inzicht te krijgen in persoonlijke eigenschappen, sociale mogelijkheden, gedrag, en de wijze waarop iemand zichzelf beleeft.

Intelligentie onderzoek

Met een intelligentie onderzoek maken we een schatting van de algemene intelligentie. Hieronder verstaan we het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Als bijvoorbeeld schoolniveau of opvoeding niet aangepast is aan het intelligentieniveau, dan kan dit voor grote problemen zorgen. Dan wordt een kind overvraagd, of juist ondergestimuleerd. Met een intelligentie onderzoek proberen we dit in een vroeg stadium van het traject boven water te krijgen.

grid

Spelobservatie

Bij kinderen onder de twaalf jaar waarbij intelligentie-, neuropsychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek plaatsvindt, kan er spelobservatie worden ingezet. Dit houdt in dat uw kind een aantal momenten naar onze praktijk komt waar hij/zij in de spelkamer mag spelen samen met onze speltherapeut. Tegelijkertijd wordt uw kind geobserveerd, zodat wij een beter beeld van uw kind kunnen krijgen.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek kijken we naar de relatie tussen iemands gedrag en de werking van de hersenen. Persoonlijke ontwikkeling stagneert of vertoont bepaalde uitval, zonder dat dit te verklaren is door wat iemand heeft meegemaakt. Neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet om problemen op het gebied van de aandacht- en concentratie, geheugen en planning en organisatie vast te stellen of uit te sluiten, maar ook voor diagnostiek omtrent stoornissen in het autistisch spectrum of een non-verbale leerstoornis (NLD).

Meer weten over aanvullend onderzoek?​