Wachtlijst

Start behandeling

Zodra je bij ons wordt aangemeld, beoordeelt een behandelaar die deel uitmaakt van het aanmeldteam, of Kiek de beste organisatie is om jou en je gezin te helpen. Deze behandelaar neemt dan contact op met de aanmelder.

Het kan zijn dat een andere zorgaanbieder beter past bij de hulpvraag. Dan is er vaak passende hulp te vinden binnen ons samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd (ZZRJ). Anders kijken wij ook naar samenwerkingspartners buiten ZZRJ. Samen met jou vinden we dan de beste combinatie.

Als Kiek wel goed past, word je uitgenodigd voor een intakegesprek zodra de wachttijd is verstreken.

Tijdens de wachttijd kan het gebeuren dat je situatie verandert. De problemen kunnen bijvoorbeeld al op een andere manier zijn opgelost, ze worden erger, of misschien ben je wel verhuisd. Als dat gebeurt, is het fijn dat je contact met ons opneemt.

Indien de wachttijd langer duurt dan 6 weken, zal jouw behandelaar 2 weken voor het intakegesprek even bellen met de vraag of er veranderingen zijn geweest in je situatie.

Klik hier voor ons aanmeldformulier.

Wachtlijst Middelburg

SpecialisatieIntakewachttijd*Behandelwachttijd**
Aandachtstekort en gedrag± 20 weken± 0 weken
Pervasief± 20 weken± 0 weken
Overige stoornissen kindertijd± 20 weken± 0 weken
Depressie± 20 weken± 0 weken
Angst± 20 weken± 0 weken
Restgroep diagnoses andere aandoeningen± 20 weken± 0 weken
Persoonlijkheid± 20 weken± 0 weken
Somatoforme stoornissen± 20 weken± 0 weken

 

Wachtlijst Goes

SpecialisatieIntakewachttijd*Behandelwachttijd**
Aandachtstekort en gedrag± 14 weken

± 0 weken

Pervasief± 14 weken± 0 weken
Overige stoornissen kindertijd± 14 weken± 0 weken
Depressie ± 14 weken± 0 weken
Angst± 14 weken± 0 weken
Restgroep diagnoses andere aandoeningen± 14 weken± 0 weken
Persoonlijkheid± 14 weken± 0 weken
Somatoforme stoornissen± 14 weken± 0 weken

*) Intakewachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij Kiek! binnenkomt tot het moment dat de cliënt voor een intakegesprek terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd

**) Behandelwachttijd = de tijd tussen het 1ste intakegesprek en 1ste behandelcontact. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd.

Wat is voor jou de wachttijd? 

De getoonde wachttijden zijn indicatief. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De voor jou geldende wachttijd kan hiervan afwijken.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2024

Aanmelden kan via het aanmeldformulier

grid

Meer weten over onze wachtlijst?